LUNDS AIKIDOKLUBB

Välkommen till Lunds Aikidoklubb. Vi har träning i egna lokaler på Winstrupsgatan 1 (innergården mellan Juridicum och Ihsiri) mitt i Lund. Kom gärna och hälsa på om du vill veta mer om aikido. Är du aktiv i en annan klubb? Välkommen att gästträna hos oss!


AKTUELLT

Årsmöte / Annual Meeting

I enlighet med våra stadgar kallar styrelsen till årsmöte den 11 februari kl.18.30. Vi kommer att träffas för gemensam träning, barn, ungdom, vuxen och nybörjare kl. 17.30 och efter årsmötet kommer det att bjudas på semlor i vanlig ordning.

På årsmötet väljs bl.a. styrelsen fram och föreningens ekonomi för 2018 gås igenom. Fullständig dagordning samt bilagor kommer att skickas ut samt finnas tillgängliga i dojon senast en vecka innan årsmötet.


On February the 11th at 18.30 LAK will hold its annual meeting. At 17.30 everyone is welcome to joint practice, kids, youth, adults and beginners and after the annual meeting there will be semlor as usual!

The agenda and other documents will be provided by email and available in the dojo, no later than a week before the annual meeting.

Testa Aikido den 21:e Januari / Try Aikido January 21

Lunds aikidoklubb har 3 klasser per vecka för nya som vill prova på aikido med start måndagen den 21:a januari kl. 20:30. Kom till vår dojo på Winstrupsgatan 1, det gröna fristående huset inne på gården. Det är bra om ni har oömma långa byxor och t-shirt. Vi har omklädningsrum och dusch.

Ni kan prova 3 gånger gratis.


Lunds Aikidoklubb offer 3 classes a week for beginners, starting monday 21st of January, 8.30 pm.

You can try for free three classes. We have dressing rooms and showers.

See you in the dojo at Winstrupsgatan 1, the freestanding green house on the at the end of the parking lot.

Nya Träningsavgifter / New Training Fees

För 2019 är en av de åtgärder som styrelsen beslutat införa som ett steg i att förbättra grundförutsättningarna för klubbens ekonomi att höja träningsavgifterna för samtliga medlemmar. Det ska tilläggas att en höjning av träningsavgifterna inte gjorts på många år medan hyran följt index och utgifterna för el och värme gått upp.

Träningsavgifter 2019:

  • Yrkesverksamma - 1400 kr/termin (vår/höst), 500 kr/sommar, 200 kr medlemsavgift/år
  • Studenter/arbetssökande - 1000 kr/termin (vår/höst), 400 kr/sommar, 200 kr medlemsavgifter/år
  • Barn och unga - 600 kr/termin (vår/höst) (500 kr för syskon), 100 kr medlemsavgift/år


For 2019, one of the measures that the board has decided to implement as a step towards improving the general financial basis for the club is to raise the training fees for all members. It should be noted that the fees have not been raised for many years while the rent has steadily increased as have the expenses for electricity and heating.

Training fees 2019:

  • Employed - 1400 kr/term (spring/fall), 500 kr/summer, 200 kr members' fee/year
  • Students/unemployed - 1000 kr/term (spring/fall) , 400 kr/sommar, 200 kr members' fee/year
  • Children & youth - 600 kr/term (spring/fall) (500 kr for siblings), 100 kr members' fee/year


Få mer uppdateringar från oss på Facebook och Instagram!