ATT TRÄNA AIKIDO

TräningsbilderVår träning | Nybörjare | Barn och ungdom | Aiki-mini | Avgifter

Aikido är en ung kampkonst med gamla rötter (se aikidohistoria). När man tränar aikido tränar man försvar. Därför tävlar vi inte; två personer kan inte försvara sig mot varandra samtidigt. Det primära i aikido är träningen själv. Aikido handlar om att ta hand om (harmonisera med) partnerns (motståndarens) kraft och utnyttja den till sin egen fördel. Aikido betyder just detta på japanska: "Ai"=harmoni, "ki"=kraft, "do"=väg.

Träningen bygger på en rad principer som syftar till att ta hand om och leda vidare (harmonisera med) partnerns (motståndarens) kraft och rörelse utan att behöva skada eller själv komma till skada. Det bygger på ett samspel mellan de tränande där båda tar ansvar för sin egen träning och partnerns säkerhet. Instruktören fungerar som vägledare och inspiration men drivet i utvecklingen måste komma från en själv.

En ömsesidig respekt för varandra och varandras förutsättningar är en självklarhet i träningen. Den ökade medvetenheten om den egna kroppen och den mentala närvaron hjälper oss i utvecklingen av förståelsen för rörelserna och lär oss att hantera partnerns kraft likväl som att vi kan lära oss hantera vår egen.

Detta gör träningen tillgänglig för alla. Det finns ingen bortre gräns för när man kan börja eller för hur länge man kan träna aikido. För många blir aikido en livslång resa som aldrig slutar att fascinera. Det är träningen som är viktig. Det är där man upplever och utforskar sin kapacitet. Det är där man hittar sitt fokus. Man tränar för att utvecklas, inte för att vinna. Förutom det faktum att aikido saknar attack-tekniker är detta en anledning till att det inte förekommer tävlingar i aikido.

I aikido tränar alla utifrån sina egna förutsättningar och tillsammans med andra. Man måste inte vara vig eller vältränad för att börja träna aikido. Man tränar sig stegvis till det som krävs. Att träna med så många olika människor som möjligt gör att man att utvecklas mer och snabbare. Hos oss är det ofta många erfarna aikidokas på nybörjarpassen.

Vi lägger mycket tid och energi på fallträning, eftersom det är en förutsättning för att kunna träna på en högre nivå, samt på vapenträning för att träna bl.a. fokusering och kraftgenerering. Vapenträning får man delta i efter en termin och den består av träning med jo, en vandringsstav och bokken, ett träsvärd.

TRÄNING MED VAPEN

I aikido förekommer även övningar med bokken (träsvärd), jo (stav) och tanto (kniv). Vapenteknikerna är nära förbundna med de vapenlösa och rörelserna bygger på samma tanke om cirkulära rörelser som leder undan kraft och avvärjer konflikt. Att vapnen är just svärd, stav och kniv har att göra med aikidons nära släktskap med andra traditionella japanska kampkonster där dessa vapen alltid använts.

Vapenträning bedrivs inte med skarpa vapen utan med attrapper av trä för att undvika skador. I Lunds Aikidoklubb kan man börja träna med vapen efter det att man har genomfört sin första termin som nybörjare och graderat till 6 kyu. För de som inte har egna vapen finns det lånevapen på klubben som man kan använda på passen och vid förfrågan även till läger.