REGLER OCH ETIKETT (REIGI)

TräningsbilderKlubben | Dojon | Regler & etikett | Personuppgifter

Lunds Aikidoklubb välkomnar alla oavsett ålder, könsidentitet eller sexuell läggning, nationalitet, etniskt urpsprung, religion samt fysiska och psykiska förutsättningar. Samma villkor gäller för alla som vistas på mattan att följa budons ledord och visa hänsyn, artighet och respekt. Eftersom vi utövar en kampsport gäller det att alltid träna med säkerhet och utan fara för att skada sig själv eller de runt sig. Upplever du skäl som skulle kunna äventyra säkerheten, så ta vänligen upp detta med instruktör innan du kliver på mattan.

Vid uppträdande som på något sätt brister i hänsyn, artighet och respekt eller medför risker för din eller medtränandes trygghet och välmående kan man ombes lämna mattan. Skulle detta ske förväntas man göra så omedelbart och utan diskussion. Efter passet kan man sedan få återkoppling av instruktören. Eftersom instruktören är ansvarig för alla på mattan, deras träning och trygghet, är det mycket viktigt att man lyssnar på denna. Upprepade händelser av vårdslöst eller farligt beteende kan innebära uteslutning ur klubben.

OMKLÄDNINGSRUM

I omklädningsrummen gäller regeln att man byter om enligt sitt juridiska kön om inte annat anges. Det betyder att om ditt juridiska kön är man ska du byta om i herrarnas omklädningsrum och om ditt juridiska kön är kvinna ska du byta om i damernas omklädningsrum. Mellan 25 minuter och 15 minuter innan och efter varje pass är omklädningsrummen flexomklädningsrum. Då är de tillgängliga för dig som inte kan eller vill byta om i enlighet med ditt juridiska kön.

REIGI

'Kärnan i etikett handlar om att visa respektfull uppmärksamhet för det du gör och genom denna inställning både upplysa och främja träningen'

Vi kommer i god tid till dojon innnan träning för att hinna byta om till träningskläder, ta bort smink som kan fastna på andras kläder och tvätta händer och fötter. Eftersom vi kommer i nära kontakt med ansiktet mot mattan och varandra är det viktigt med god hygien. Innan vi kliver på mattan ser vi till att finger- och tånaglar är kortklippta, att träningskläder är rena och hela och att vi tagit av smycken och andra accessoarer som skulle kunna skava eller skada oss själva eller andra.

När vi kliver på mattan bugar vi mot shomen (bilden på O-sensei längst fram i dojon) och släpper alla tankar på det som finns utanför dojon och koncentrerar oss på träningen. Vårt fulla fokus försäkrar tryggheten på mattan men ger även vårt sinne en paus från vardagens stress och stärker vårt mentala försvar.

Inför taijutsu sätter vi oss lugnt i seiza (på knä) längs med, men aldrig lutandes mot, väggen mitt emot shomen. Vi sitter tyst i graderingsordning med högst graderade längst bort från ingången och bugar mot shomen. Sedan bugar vi mot instruktören och hälsar med "onegai shimasu", ett japanskt uttryck för vår tacksamhet för detta tillfälle att träna och lära oss.

Skulle man komma sent till träningen så väntar man tills instruktören talat färdigt, sätter sig sen vid mattkanten, bugar och säger hälsningsfrasen "onegai shimasu" och väntar på att instruktören ger klartecken.

När instruktören gett klartecken för träning bjuder vi tyst och smidigt upp en partner med bugning och hälsningen "onegai shimasu". Bjud gärna upp högre graderande och försök träna med så många som möjligt under träningspasset. Finns det udda antal på mattan bjuder närmsta par snabbt upp den som är ensam. Vi tränar i samstämmighet och erbuder återkoppling men visar hellre med handling än med onödigt prat.

Vi tar ansvar för oss själva och tar hand om varandra och klappar av eller markerar på annat vis vid smärta. Då ska tekniken upphöra omedelbart.

Inga tekniker är obligatoriska, kan de inte utföras på grund av t.ex. skada så sätter man sig vid mattkanten där man inte stör och kan observera. Om man får ont eller känner sig dålig under träningen, får man först söka klartecken av instruktör och sitter antingen vid mattkanten eller går ut i köket där man fortfarande syns.

När instruktören klappar är normalt övningen slut, då bugar vi mot vår träningspartner, tackar och sätter oss i seiza eler skräddare i ledet.

Ibland vill instruktören bara göra ett påpekande, och då stannar man på stället med partner men lämnar plats åt instruktören att visa övningen. Kallas man upp av instruktör, så bugar man och säger "onegai shimasu" och följer ledning.

I slutet av ett pass sätter vi oss återigen i seiza i graderingsordning, rättar till kläderna och bugar tillsammans mot shomen och sen mot instruktör och säger avtackningsfrasen "domo arigato gozaimashita", ett ytterst artigt japanskt uttryck för vår tacksamhet för den tid vi fått ta del av.

Skulle du behöva gå tidigt så säg till instruktören innan du sätter dig vid mattkanten och bugar med avtackningsfrasen.

I Lunds Aikidoklubb samlas vi ofta i cirkel direkt efter passet, tackar varandra igen och tar kort upp sånt som är viktigt för klubben.

Inför vapenövning plockar vi först på oss de vapen vi ska öva med, lyfter dem mot shomen och bugar innan vi ställer oss med vapnen i vänster hand i sedvanlig ordning inför träning. Under bugning mot shomen följer vi exempel från den till höger och lyfter vapen om det passar. Efter att vi bjudit upp en ny partner med bugning och hälsning, bugar vi ytterligare en gång innan övningen börjar. Efter slutet på pass letar vi upp vår senaste träningspartner och bugar och tackar ännu en gång. Innan vi ställer upp vapnen gör vi som när vi tog upp dem med bugning mot shomen.

Vid början av mer formella tillfällen sätter vi ihop händerna framför oss, bugar två gånger, klappar två gånger och håller bugning tills dess att instruktören hälsar med "onegai shimasu". Vi gör detsamma vid avslut men säger då avtackningsfrasen "domo arigaton gozaimashita". Denna mer formella typ av hälsning används ofta vid läger eller graderingar.

Dojo betyder på japanska "platsen för vägen", i vårt fall platsen för aikido. Dojon är en rofylld plats där vi möts i vår träning. I Lunds Aikidoklubb har vi lyckan att ha en egen lokal som dojo. Den hjälps vi åt att ta hand om.

Ta av skorna när du kommer in och ha gärna rena tofflor att byta till.

Hjälp till att plocka undan och hålla rent i omklädningsrum och kök. Vänta inte på att någon anna ska göra en syssla, försök själv istället förekomma detta och plocka undan så att det ser trevligt ut i dojon.

Efter passen i slutet av dagen samlas vi i cirkel och tar upp den städning som behövs. Går man tidigare finns det en lista på anslagstavlan över vad som behöver göras dag för dag. Fråga gärna senpai och instruktör hur du kan bidra med trivseln i dojon.

Skulle olyckan vara framme ersätter vi och reparerar eventuella skador. Sådant som sker under träningens gång ska i största möjliga mån lagas så att träningen kan gå vidare och åtgärdas efter passets slut.