AVGIFTER FÖR TRÄNINGEN

TräningsbilderVår träning | Nybörjare | Barn och ungdom | Aiki-mini | Avgifter

Medlemsavgiften på 200 kr/år ska betalas i januari, eller i början av höstterminen om du börjar träna i Lunds Aikidoklubb i augusti/september. Den inkluderar försäkring på mattan och på väg till och från träningen.

TRÄNINGSAVGIFT

Yrkesverksamma: 1400 kr per termin, sommarträning 500 kr.

Studerande: 1000 kr per termin, sommarträning 400 kr.

Barn/Unga: Medlemsavgift 100 kr/år, träningsavgift 600 kr/termin. Syskonrabatterad träningsavgift: 500 kr/termin.

Medlemsavgiften betalas årsvis och träningsavgiften betalas terminsvis. I medlemsavgiften ingår försäkring. Betalning sker till bankgironummer 5861-6459. Specificera alltid vad (och vem!) det är du betalar för. Exempelvis: "Lisa Karlsson 801201-xxxx VT 2013". Betalning kan också göras via SWISH, ange nummer 1232670412.

FÖRSÄKRING

Klubbens medlemmar skyddas av en förmånlig försäkring tack vare att vi betalar en årsavgift för alla medlemmar till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag och träning. Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Vid skada ska denna anmälas av dig som är skadad till Svedea HÄR alternativt på telefon 0771-160 161.

Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar. Läs mer här!

När man reser utomlands på t.ex. träningsläger så måste man anmäla det på förhand till Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att försäkringen ska gälla. Det är bara att fylla i ett formulär på deras hemsida (tar inte många sekunder).