OM AIKIDO

TräningsbilderAikido är en ung japansk kampsport med gamla rötter, som utvecklades i mellankrigstiden av Morihei Ueshiba (1883-1969) men fick sitt namn senare. Ueshiba hade tränat andra typer av kampkonster däribland Daito ryu aikijutsu. Ueshiba, eller O-sensei som han oftast kallas vilket betyder något i stil med "stora läromästaren", hade flera ytterst skickliga och hängivna elever som förgrenade aikidon i flera stilar.

Den stil av aikido som vi utövar i klubben kallas för Iwama efter platsen där O-sensei startade sin dojo 1942. Efter hans bortgång tog hans elev Morihiro Saito (1928-2002) över dojon och utvecklade vår gren av aikido. Saito-sensei la större tonvikt på O-senseis form och fokuserade mycket på vapen. En annan beteckning på denna stil är Takemusu aikido, ett svåröversatt begrepp som på engelska kan uttryckas som "source of divine technique". Lewis de Quiros har försökt förklara detta begrepp i en text han skrivit. Där framhäver han att fastän träningen oftast består av förutbestämda tekniker så är målet att få kontakt med inspirationskällan till övningarna och utföra dem i spontan reaktion till nuet med harmoni.

AIKIDO I SVERIGE

Det första aikidopasset i Sverige hölls den 6 februari 1961 och redan några år senare kom den första japanska instruktören att bosätta sig här för att lära ut aikido i Sverige. Idag finns ca 4500 aktiva utövare i landet fördelat på ett hundratal klubbar.

Aikido i Sverige är organiserat genom Svenska Aikidoförbundet som är ett underförbund till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet som i sin tur ingår i Riksidrottsförbundet. Svenska Aikidoförbundet tillhör internationellt sett japanska Aikikai Foundation som ligger under International Aikido Federation.

ORDET AIKIDO

Ai Ki DoPå japanska skrivs ordet aikido med tre tecken, s.k. Kanji. Det första tecknet är "Ai" som betyder "tillsammans, mötas, harmonisera". Det andra tecknet är "Ki" som står för "universell kraft, energi, anda". Det tredje och sista tecknet "Do" är symbolen för "väg, livsstil". Tillsammans kan tecknen för aikido översättas till "vägen till harmoni med livskraften" eller "vägen till universell harmoni".

Till höger kan du se hur aikido skrivs med traditionella japanska tecken.